PC Bình Thuận phát động chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2018

Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận) đã đồng loạt phát động chương trình Gia đình tiết kiệm điện năm 2018 trên tất cả 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần gìn giữ nguồn năng lượng quốc gia.

Chương trình được sự hưởng ứng nhiệt tình, sự quan tâm sâu sắc từ các cấp chính quyền, đoàn thể xã hội tại địa phương, cùng toàn thể các hộ gia đình sử dụng điện có mặt trong các buổi phát động.

PC Bình Thuận đã phổ biến Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và nội dung quy chế phối hợp tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện, giám sát cung ứng và sử dụng điện giữa Công ty Điện lực Bình Thuận với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến toàn thể khách hàng.

Công ty Điện lực Bình Thuận phát động chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2018 nhằm khuyến khích các hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm, an toàn hiệu quả, từ đó giảm được một phần chi phí tiền điện phải trả hàng tháng, đồng thời cũng góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.