PC Đắk Nông: Sản lượng điện tiết kiệm đạt trên 8,7 triệu kWh năm 2017

Ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) cho biết, năm 2017, sản lượng điện tiết kiệm của PC Đắk Nông đạt trên 8,7 triệu kWh, trong đó chương trình "gia đình tiết kiệm điện" tiết kiệm được hơn 300.000 kWh.

PC Đăk Nông tuyên truyền tiết kiệm điện bằng xe lưu động - Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Theo Giám đốc PC Đắk Nông, để có được kết quả đó, Công ty đã thực hiện tốt việc tuyên truyền đến cộng đồng các giải pháp tiết kiệm điện và được sự hưởng ứng nhiệt tình, có hiệu quả của người dân.

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện 7 tuần lễ tiết kiệm điện, niêm yết công khai tại Phòng giao tiếp khách hàng; thực hiện treo băng rôn, tuyên truyền bằng xe lưu động trên khắp các tuyến đường thôn, bản về Chỉ thị tiết kiệm điện của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Bên cạnh đó, với phương châm “Tiết kiệm điện là bảo vệ môi trường và bền vững cho tương lai”, PC Đắk Nông đã phối hợp cùng với Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh vận động người dân, doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn thực hiện Chương trình tiết kiệm điện và tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2017.

Ngoài ra, để nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, Công ty đã tổ chức các chương trình tiết kiệm điện trong trường học và gia đình tiết kiệm điện, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân.

Năm 2018, cùng với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện, chất lượng dịch vụ..., PC Đắk Nông sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời hướng dẫn khách hàng sử dụng các thiết bị trong công sở, gia đình an toàn, tiết kiệm.


  • 27/12/2017 02:02
  • Ngọc Tuấn