PC Đắk Nông tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Ngày 18/8/2018, Công ty Điện lực Đăk Nông (PC Đăk Nông) đã triển khai tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, hướng dẫn sử dụng điện an toàn – tiết kiệm – hiệu quả và các biện pháp phòng ngừa tai nạn điện… cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong đợt tuyên truyền lần này, Công ty triển khai tại 21 địa điểm/8 huyện, thị trên địa bàn, phát hơn 1000 tờ rơi, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; quảng bá đầu số chăm sóc khách hàng – 19001909 cho các hộ dân. Mỗi điểm tuyên truyền do 04 cán bộ công nhân viên Công ty và 04 cán bộ Điện lực phụ trách. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của Công ty góp phần phòng tránh và hạn chế thấp nhất các tai nạn điện, sử dụng điện có hiệu quả.

Thời gian tới, PC Đắk Nông sẽ tăng cường phối hợp Đài truyền thanh tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hành tiết kiệm điện.

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền tiết kiệm điện của PC Đắk Nông đã và đang tạo thói quen, kỹ năng sử dụng điện tiết kiệm trong nhân dân, góp phần giảm mức tiêu thụ điện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điện trong sản xuất và sinh hoạt.


  • 23/08/2018 04:41
  • Hưng Việt