PC Hà Tĩnh: 5 tháng tiết kiệm 7,26 triệu kWh

Thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện, đạt kết quả khả quan. Theo đó, 5 tháng đầu năm nay, Công ty đã tiết kiệm được 7,26 triệu kWh điện.

Ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã lên kế hoạch với nhiều giải pháp tăng cường tiết kiệm điện: Tập trung cải tạo, nâng cấp lưới điện nhằm hạn chế tối đa tổn thất điện năng; tuyên truyền, vận động người dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; phát động phong trào thi đua "Gia đình tiết kiệm điện" đến khách hàng...

Năm 2018, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã lên kịch bản, chủ động trong mọi tình huống để tiết kiệm tối đa sản lượng điện. Tuy nhiên, trong thời điểm nắng nóng như hiện nay, nhu cầu sử dụng điện tăng cao dẫn tới các phụ tải tăng đột biến. Vì thế, ngoài sự nỗ lực của ngành Điện, mỗi tổ chức, cá nhân khách hàng cần nâng cao ý thức tiết kiệm điện; cần đẩy mạnh tuyên truyền về đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, tránh chặt cây, thả diều có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp điện trên địa bàn...

5 tháng đầu năm, PC Hà Tĩnh đã tiết kiệm được 7,26 triệu kWh điện, chiếm 2,15 % sản lượng điện thương phẩm, đạt 50,1% kế hoạch sản lượng điện tiết kiệm trong năm 2018 và tăng so với cùng kỳ 6,5%.

Năm 2018, PC Hà Tĩnh phấn đấu tiết kiệm 14,1 triệu kWh điện, chiếm 1,5% sản lượng điện thương phẩm.

 

 


  • 16/06/2018 04:02
  • Nguồn: Báo Hà Tĩnh