PC Hà Tĩnh tổ chức Hội thi tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trong trường học

Chiều ngày 06/12/2018, tại Trường THCS Lê Bình (Thành phố Hà Tĩnh), Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã phối hợp Sở Công Thương, Sở Giáo dục & Đào tạo, Trường THCS Lê Bình tổ chức Hội thi tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trong trường học năm 2018.

Công nhân Điện lực TP Hà Tĩnh phát tờ rơi về “sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả” cho các em học sinh.

Tại phần thi Chào hỏi, với các tiểu phẩm, hò vè phong phú, các đội đã nêu được những thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, chung tay bảo vệ môi trường. Tại phần thi Kiến thức, các đội đều trả lời tốt các câu hỏi. 

Tại phần thi Chung sức, thông qua vẽ tranh, các đội đã có nhiều ý tưởng sáng tạo và thuyết trình tốt ý tưởng của mình về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Hội thi nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các em học sinh về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của các em đối với tài nguyên quốc gia, môi trường và an ninh năng lượng.

Chương trình còn gián tiếp tác động đến nhận thức của cộng đồng dân cư, gia đình các em học sinh trong việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Đặc biệt, tạo cho các em học sinh có ý thức và kỹ năng sử dụng điện an toàn và tiết kiệm trong trường học, gia đình góp phần hình thành nếp sống văn minh và ý thức đầy đủ về hoạt động tiết kiệm năng lượng.

Ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi và có nhiều phần quà cho các em học sinh ở phần thi dành cho “khán giả”.

Nhân dịp này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tài trợ Phòng GD & Đào tạo TP Hà Tĩnh 40 triệu đồng và hàng ngàn tờ rơi “sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” phục vụ cho chương trình Trường học chung tay tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trên địa bàn.