PC Long An: Hiệu quả từ hệ thống năng lượng mặt trời áp mái hòa lưới

Sau 2 tháng vận hành, tổng sản lượng điện do hệ thống điện mặt trời áp mái nối lưới tại văn phòng Công ty Điện lực Long An (PC Long An) tạo ra là 10.507 kWh, trung bình mỗi ngày hệ thống phát 200 kWh, đáp ứng khoảng 40% phụ tải của PC Long An, đồng thời phát lên lưới 730 kWh.

Hệ thống năng lượng mặt trời áp mái hòa lưới tại trụ sở PC Long An với công suất 45 kWp đã chính thức vận hành từ tháng 8/2018. Đến nay, hệ thống đã và đang phát huy hiệu quả sử dụng, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng xanh, sạch, tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải khí CO2 bảo vệ môi trường.

Nguồn điện AC từ hệ thống pin năng lượng mặt trời được kết nối với tủ điện chính của Công ty, hòa đồng bộ vào lưới điện hiện hữu và cung cấp điện năng song song với nguồn điện lưới, giúp giảm điện năng tiêu thụ từ lưới của Công ty đang sử dụng. Nếu nhu cầu phụ tải sử dụng bằng với điện năng sản xuất từ hệ thống điện mặt trời thì sẽ ưu tiên cung cấp trực tiếp cho tải sử dụng. Trường hợp nhu cầu phụ tải sử dụng lớn hơn thì bộ hòa lưới (inverter) sẽ có chế độ thông minh tự động chuyển nguồn điện từ điện lưới bù vào năng lượng còn thiếu của tải. Khi nhu cầu sử dụng nhỏ hơn năng lượng tạo ra của hệ thống điện mặt trời thì bộ hòa lưới (inverter) sẽ chuyển nguồn điện năng thừa này phát lên lưới điện.