PC Long An: Tập huấn kiến thức về hệ thống điện năng lượng mặt trời

Vừa qua, Công ty Điện lực Long An (PC Long An) đã phối hợp với Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Đỏ tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về hệ thống điện năng lượng mặt trời cho CBCNV nhằm trang bị những kiến thức cơ bản để áp dụng vào thực tế tại đơn vị trong thời gian tới.

Tại buổi tập huấn, CBCNV Công ty đã được nghe các chuyên gia của Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Đỏ giới thiệu thành phần cấu thành hệ thống, nguyên lý hoạt động, tư vấn thiết kế, thi công, vận hành vào bảo trì hệ thống điện mặt trời; chia sẻ các kinh nghiệm thực tế... Đồng thời, giải đáp các câu hỏi liên quan đến hoạt động thi công, chi phí vận hành và bảo trì sửa chữa hệ thống điện mặt trời...

Đây là bước chuẩn bị của Công ty trong xu hướng phát triển hệ thống điện mặt trời trên địa bàn Tỉnh trong thời gian tới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của CBCNV về lợi ích của việc sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời như một nguồn năng lượng tại chỗ thay thế cho các dạng năng lượng truyền thống, là nguồn năng lượng sạch góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và bảo vệ môi trường.