PC Nam Định phát động chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2018

Ngày 12/6/2018, Công ty Điện lực Nam Định (PC Nam Định) đã phối hợp với Huyện đoàn Nghĩa Hưng tổ chức phát động chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2018 tại Điện lực Nghĩa Hưng.

Chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2018 vận động các hộ sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt sử dụng điện tiết kiệm trong 03 tháng liên tục từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2018 và thực hiện so sánh với cùng kỳ của năm trước. Trên cơ sở đó tiến hành biểu dương, khen thưởng và trao giải cho các gia đình với danh hiệu “Gia đình tiết kiệm điện” và “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu”. Chương trình sẽ kết thúc vào trao giải trong tháng 10 năm 2018.

Tại buổi phát động, 5 hộ đại diện cho các khách hàng trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đã cùng nhau ký bản đăng ký thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2018.

Chương trình nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng, chuyển biến từ nhận thức sang hành động cụ thể để thực hiện các giải pháp sử dụng điện nói riêng và năng lượng nói chung một cách tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng.