PC Ninh Thuận: Hiệu quả sử dụng năng lượng mặt trời áp mái

Qua 2 tháng hoạt động của hệ thống điện năng lượng mặt trời, so với cùng kỳ năm trước, sản lượng điện của Công ty Điện lực Ninh Thuận (PC Ninh Thuận) nhận vào từ lưới giảm 16.870 kWh, góp phần giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho PC Ninh Thuận.

Cuối năm 2017, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã đầu tư công trình “Hệ thống điện năng lượng mặt trời cho nhà làm việc Công ty Điện lực Ninh Thuận” quy mô 100 kWp, lắp đặt trên mái nhà điều hành của Công ty với diện tích lắp đặt 626 m2

Chính thức vận hành cuối quý 1/2018 đến nay, kết quả 2 tháng gần đây, tổng sản lượng điện do hệ thống năng lượng mặt trời phát ra 32.950 kWh, trung bình mỗi ngày hệ thống phát 540 kWh.

Ngoài sản lượng điện tự dùng cho PC Ninh Thuận, hệ thống còn phát lên lưới 16.000 kWh.