PC Phú Yên: Sản lượng điện tiết kiệm đạt trên 11 triệu kWh trong 9 tháng

Để đạt được kết quả trên, Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) đã lập kế hoạch ngay từ đầu năm, đồng thời tổ chức nhiều đợt tuyên truyền tiết kiệm điện trên phương tiện thông tin đại chúng cũng như trên tuyến phố và khu đông dân cư tại các huyện, thị xã, thành phố.

Nhiều doanh nghiệp sử dụng điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã tích cực hưởng ứng chương trình tiết kiệm điện - Ảnh: Hoa Hồng.

Theo PC Phú Yên, trong 9 tháng năm 2018, sản lượng điện tiết kiệm của toàn công ty là 11,4 triệu kWh, đạt 102,7% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 1,95% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.

Trong đó, sản lượng điện tiết kiệm thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng là 0,69 triệu kWh; ánh sáng sinh hoạt là 5,7 triệu kWh; sản xuất kinh doanh là 5,03 triệu kWh. Đặc biệt, sản lượng điện từ hệ thống điện mặt trời áp mái là 36.485 kWh, chiếm 0,32% sản lượng điện tiết kiệm được.

Chương trình “Tiết kiệm điện trong trường học” và “Doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm điện” do công ty phát động cũng đã nhận được sự hưởng ứng của các trường học và doanh nghệp trên địa bàn, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Công ty cũng hướng dẫn khách hàng sử dụng và khai thác có hiệu quả chương trình quản lý số liệu đo đếm từ xa MDMS, để từ đó khách hàng có các giải pháp trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài ra, PC Phú Yên đã triển khai tuyên truyền khách hàng đầu tư lắp đặt và sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đồng thời, đơn vị đã nghiệm thu lắp đặt công tơ đo đếm hai chiều cho các khách hàng có nhu cầu. Hiện trên địa bàn tỉnh có 15 cơ sở đã và đang triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng công suất khoảng 477 kWp.

Thời gian tới, PC Phú Yên sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp tiết kiệm điện, trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền rộng rãi về lợi ích và hiệu quả của hệ thống điện mặt trời áp mái để nâng cao nhận thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong nhân dân.


  • 08/10/2018 09:02
  • Hoa Hồng