PC Phú Yên: Trao chứng nhận tiết kiệm điện cho 13 doanh nghiệp

Đây là những doanh nghiệp có sản lượng điện tiết kiệm cao trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm điện năm 2018” do Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) phát động.

Đại diện Công ty TNHH Phú Mỹ - Khu Công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu (thứ 2 từ trái sang) nhận giấy chứng nhận "Doanh nghiệp tiết kiệm điện 2018" - Ảnh: Hoa Hồng.

 

Mới đây, PC Phú Yên đã tổ chức trao thưởng kèm theo giấy chứng nhận “Doanh nghiệp tiết kiệm điện năm 2018” cho 13 doanh nghiệp có sản lượng tiết kiệm điện cao nhất trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm điện năm 2018”.

Theo PC Phú Yên, qua 3 tháng phát động (từ tháng 4-6/2018) phong trào thi đua “Doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm điện năm 2018” đã có 120 doanh nghiệp có mức tiêu thụ điện hàng tháng trên 30.000 kWh/tháng đăng ký tham gia. Các doanh nghiệp tham gia đều thực hiện tốt những tiêu chí của chương trình đưa ra như: Tiết kiệm lượng điện năng tiêu thụ mỗi tháng từ 5% trở lên và liên tục trong 3 tháng. Qua 3 tháng, sản lượng điện tiết kiệm của các doanh nghiệp này đạt 1,5 triệu kWh, tương đương 2,6 tỉ đồng.

Đại diện PC Phú Yên cho biết, phong trào thi đua “Doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm điện năm 2018” được Công ty phát động nhằm khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của đơn vị, người lao động trong việc sử dụng điện tiết kiệm tại nơi làm việc.

 


  • 13/08/2018 11:01
  • Hoa Hồng