PC Sóc Trăng: Nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nuôi tôm tiết kiệm điện

Cùng với việc tích cực triển khai các đề án đảm bảo điện cho vùng nuôi tôm, Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc Trăng) còn tích cực hỗ trợ các hộ dân tiết kiệm điện.

Các hộ nuôi tôm tại Sóc Trăng luôn được hỗ trợ các giải pháp tiết kiệm điện - Ảnh: Ng.Tuấn.

Để đảm bảo cung cấp điện trong giai đoạn đến năm 2020, đặc biệt là các khu vực nuôi tôm nước lợ, PC Sóc Trăng đã tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu đầu tư lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc PC Sóc Trăng cho biết, đề án cấp điện phục vụ nuôi trồng thủy sản và nhu cầu đầu tư lưới điện phục vụ nuôi trồng thủy sản đã được PC Sóc Trăng lập, với tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng, trong đó khối lượng cải tạo, nâng cấp là 21 km; xây dựng mới 181 km đường dây trung thế; xây dựng mới 284 km đường dây hạ thế...  

Cùng với đó, PC Sóc Trăng cũng chú trọng thực hiện chương trình “Hỗ trợ tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long”. Chương trình này, ngoài việc tiết kiệm điện sử dụng, giảm chi phí đầu vào cho hộ nuôi tôm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm còn thể hiện trách nhiệm của ngành Điện đối với khách hàng và cộng đồng.

Trước đó, để khuyến khích các hộ dân nuôi tôm sử dụng điện tiết kiệm cũng như sử dụng các thiết bị điện hiệu suất, PC Sóc Trăng đã phối hợp với các Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh tổ chức những buổi hội thảo và trình diễn mô hình thực nghiệm các giải pháp tiết kiệm điện trong nuôi tôm.


  • 11/07/2017 04:40
  • Ngọc Tuấn