PC Trà Vinh phối hợp tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong công nhân

Vừa qua, Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả cho 320 công nhân Công ty TNHH YAZAKI EDS Việt Nam (Khu Công nghiệp Long Đức).

Nhân viên Công ty Điện lực Trà Vinh phát tờ rơi tuyên truyền về TKĐ cho công nhân Công ty TNHH YAZAKI EDS Việt Nam.

Buổi tuyên truyền bao gồm các nội dung: Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; gắn với các phong trào của công đoàn như: “Thi đua xây dựng Công đoàn vững mạnh”; “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; “Xây dựng đời sống văn hóa trong doanh nghiệp”; các chính sách có liên quan về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động hiện nay…

Đây là hoạt động nhằm nâng cao kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong quá trình lao động, sản xuất và sinh hoạt cho công nhân, lao động tại các doanh nghiệp, nhất là khu công nghiệp. Ngoài tuyên truyền trực tiếp đến công nhân, lao động, Công ty Điện lực Trà Vinh còn tuyên truyền thông qua tờ rơi, giúp công nhân có thêm thông tin tham khảo.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh cho biết: Những năm qua, Công ty đã phối hợp với nhiều đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền TKĐ: Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… Qua thời gian phối hợp, công tác tuyên truyền TKĐ đạt hiệu quả tốt. Trong thời gian tới, việc phối hợp sẽ tiếp tục được phát huy, duy trì.