PC Trà Vinh triển khai chương trình 'Tuyên truyền dán nhãn năng lượng'

Nhằm định hướng việc sử dụng thiết bị hiệu suất cao, có dán nhãn năng lượng, loại bỏ dần các thiết bị có công nghệ lạc hậu, giảm tiêu hao năng lượng, từ tháng 6/2017, Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) đã triển khai chương trình “Tuyên truyền dán nhãn năng lượng”, kết thúc trước ngày 15/8/2017.

Theo nội dung chương trình, toàn Công ty triển khai thay thế 115 bóng đèn Led tiết kiệm điện tại phòng giao dịch khách hàng các điện lực trực thuộc; 328 bóng đèn Led và 06 máy lạnh cũ bằng máy lạnh Inverter có dán nhãn năng lượng, hiệu suất cao tại các phòng, đội Điện lực Cầu Kè, Càng Long.

Ngoài ra, Công ty còn đặt in 18.000 tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện, dán nhãn năng lượng phát cho các khách hàng phát triển mới và sửa chữa lại 01 tủ trưng bày sản phẩm tiết kiệm điện để tuyên truyền.

Chương trình còn tăng cường tuyên truyền nhận thức đến CBCNV trong đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng về việc sử dụng thiết bị điện có dán nhãn năng lượng.