PC Vĩnh Long: Năm 2018 sản lượng điện tiết kiệm điện đạt 24,7 triệu kWh

Theo Công ty Điện lực Vĩnh Long (PC Vĩnh Long), năm 2018, sản lượng điện tiết kiệm của Công ty đạt 24,7 triệu kWh (tương đương trên 42 tỷ đồng), vượt trên 170% kế hoạch, bằng 2,6% sản lượng điện thương phẩm.

Năm 2018, PC Vĩnh Long đã triển khai nhiều chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện - Ảnh: Ng.Tuấn.

Ngay từ đầu năm 2018, Công ty đã triển khai nhiều hoạt động tiết kiệm điện, phối hợp cùng các đoàn thể địa phương triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên đài truyền thanh, phát tờ rơi, cấp phát cẩm nang tiết kiệm điện...

Đồng thời, tổ chức tập huấn sử dụng điện an toàn cho gần 2.000 hội viên các đoàn thể, tổ chức hội thi tiết kiệm điện cho 1.200 học sinh THPT, đặc biệt là chương trình “Ấp - khóm văn hóa tiết kiệm điện” đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Năm 2018, PC Vĩnh Long đã phối hợp cùng địa phương khen thưởng 15 doanh nghiệp, 30 tập thể và 147 hộ gia đình đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

 

 


  • 09/01/2019 09:59
  • Ngọc Tuấn