PCC1 và RENOVA ký hợp tác đầu tư các dự án điện gió

Vừa qua, Công ty CP Xây lắp điện I (PCC1) và Renova Renewables Viet Nam 1 PTE.LTD (Công ty thành viên của RENOVA, Inc Nhật Bản - RRV) đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư các dự án điện gió, với tổng công suất 144MW.

Theo đó, PCC1 cùng các cổ đông hiện hữu nắm giữ cổ phần chi phối đến 60%, RRV nắm giữ 40% vốn cổ phần tại các công ty dự án.

Các dự án điện gió PCC1 và RRV hợp tác đầu tư gồm Dự án điện gió Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên có tổng công suất 144MW với tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng. Vestas (Công ty sản xuất tuabin gió Đan Mạch) là nhà cung cấp thiết bị tuabin gió và quản lý vận hành các dự án, dự kiến vận hành phát điện thương mại vào quý 3/2021.

Ông Vũ Ánh Dương, Phó Tổng giám đốc PCC1 chia sẻ: “Sự hợp tác này sẽ là bước khởi đầu để hai bên trở thành đối tác chiến lược dài hạn, cùng đầu tư và phát triển các dự án; không chỉ đem lại lợi ích lâu dài, bền vững cho các bên mà còn đóng góp thiết thực cho việc phát huy tối đa tiềm năng năng lượng tái tạo tại Việt Nam, cũng như thúc đẩy kinh tế tư nhân tiếp tục tăng trưởng và phát triển theo Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị”.

Link gốc


  • 28/05/2020 03:37
  • Nguồn: PCC1