Pháp: Chuyển điện thành khí đốt

Ngày 19/12, mạng lưới truyền tải khí đốt Pháp GRTgaz và các đối tác công nghiệp bắt đầu xây dựng một nhà máy biến điện thành khí đốt tại Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Đây được giới thiệu là một công nghệ chủ đạo cho sự phát triển năng lượng tái tạo.

Những thử nghiệm của GRTgaz cho thấy họ đã sản xuất được khí mêtan tổng hợp. Khí này hoàn toàn có thể bơm vào kho lưu trữ và hệ thống phân phối khí.

Cụ thể, dùng điện để sản xuất hydro bằng thủy phân. Sau đó hydro được kết hợp với carbon dioxide (CO2) để trở thành metan tổng hợp. “Khí này có tính chất giống hệt như của khí tự nhiên", GRTgaz cho biết trong một tuyên bố.

Theo GRTgaz, sở dĩ có chuyện chuyển đổi điện thành khí là vì muốn sử dụng lượng điện thặng dư ở các tuabin điện gió hoặc các nhà máy năng lượng mặt trời.

Theo GRTgaz, lượng khí CO2 được sử dụng để sản xuất metan tổng hợp sẽ được thu hồi từ các ống khói của các nhà máy công nghiệp địa phương.

Dự kiến nhà máy chuyển đổi điện thành khí sẽ hoàn tất vào năm 2018. Việc khai thác, thử nghiệm và phân tích kết quả đầu tiên sẽ bắt đầu từ năm 2019. Ngân sách ban đầu cho dự án này ước tính khoảng 30 triệu euro, trong đó 40% do GRTgaz tài trợ, 30% bởi các đối tác, và 30% ngân sách nhà nước.


  • 22/12/2017 02:26
  • Nguồn: petrotimes.vn