Phát động Phong trào chống rác thải nhựa 

Ngày 12/10/2018, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì tổ chức Lễ phát động “Phong trào chống rác thải nhựa” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Lễ phát động nhằm hưởng ứng hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Lễ phát động “Phong trào chống rác thải nhựa” nhằm khởi động cho chiến dịch có quy mô toàn quốc với sự tham gia của toàn xã hội trong việc ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa và túi nilon ra môi trường.

Tham dự Lễ phát động có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và một số bộ, ngành khác có liên quan; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất thương mại có sử dụng vật liệu nhựa, các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ hàng hóa; đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; cơ quan thông tấn báo chí...


  • 10/10/2018 05:09
  • Hưng Việt