Phát triển điện mặt trời phải phù hợp với phát triển lưới truyền tải

Theo báo cáo số 127/BC-ĐL (ngày 31/7/2019) của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) về nội dung và kết quả cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời (ngày 30/7), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương cần xem xét phát triển điện mặt trời với cơ cấu hợp lý, phù hợp với việc phát triển lưới truyền tải, mức độ khuyến khích phù hợp đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Cơ chế đấu thầu các dự án điện mặt trời sẽ được triển khai trong thời gian tới - Ảnh: Ng.Tuấn.

Đồng thời, cần khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái; không nên chia nhiều vùng, xem xét chia vùng phù hợp. Bộ Công Thương cũng cần sớm thực hiện cơ chế đấu thầu các dự án điện mặt trời, đưa vào thí điểm trong năm 2020 để hoàn thiện và thực hiện rộng rãi từ năm 2021 nhằm đảm bảo minh bạch, bám sát giá thị trường.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tập trung nghiên cứu đề xuất cơ chế tư nhân tham gia đầu tư hệ thống truyền tải.

Bộ Công Thương sớm hoàn thiện Dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời và trình Thủ tướng trước ngày 15/9/2019.