Phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ Việt Nam thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Ngày 7/1/2015, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 14/QĐ-TTg, phê duyệt danh mục Dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam”.

Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Chương trình toàn cầu về tăng cường năng lực giảm phát thải do chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và Liên minh châu Âu (EU) đồng tài trợ.

Dự án có tổng kinh phí 4.128 nghìn USD; trong đó vốn ODA không hoàn lại là 3.900 nghìn USD, vốn đối ứng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 228 nghìn USD.

Dự án hướng tới các mục tiêu: Tăng cường năng lực cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc hướng dẫn thực hiện, tiến hành theo dõi, đánh giá, kiểm chứng, báo cáo và thẩm tra quá trình thực hiện chiến lược và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh; nâng cao kiến thức và nhận thức cho các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; hoàn thiện chính sách, quy định đầu tư để dỡ bỏ các rào cản đối với tăng trưởng xanh, các chiến lược và biện pháp khuyến khích, nhằm tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vào đầu tư xanh, sản xuất xanh và tiêu dùng xanh, bao gồm cả năng lượng tái tạo, năng lượng sạch...

Thời gian thực hiện Dự án trong vòng 4 năm, kể từ khi dự án được phê duyệt, tại thành phố Hà Nội và các tỉnh được lựa chọn.

Chi tiết xem tại file đính kèm

14.signed.pdf


  • 20/01/2015 02:07
  • Nghi Viên