Phổ biến poster tuyên truyền tiết kiệm điện, tờ rơi quảng bá về nhãn tiết kiệm năng lượng

Mới đây, Văn phòng Tiết kiệm năng lượng – Bộ Công Thương đã ban hành phổ biến poster tuyên truyền tiết kiệm điện, tờ rơi quảng bá về nhãn tiết kiệm năng lượng và hướng dẫn dán nhãn năng lượng so sánh cho điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện và quạt.

Vừa qua, Văn phòng Tiết kiệm năng lượng – Bộ Công Thương đã ban hành phổ biến poster tuyên truyền tiết kiệm điện, tờ rơi quảng bá về nhãn tiết kiệm năng lượng và hướng dẫn dán nhãn năng lượng so sánh cho điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện và quạt, nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Mẫu poster, tờ rơi quảng bá về nhãn tiết kiệm năng lượng và hướng dẫn dán nhãn năng lượng so sánh cho điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện và quạt trong file đính kèm.

5064def55_to_dan_tuong.pdf
535eb1ab6_dan_nhan_chuan.pdf
8122acbd0_to_roi.pdf


  • 04/01/2013 10:30
  • Ngọc Tuấn