Quản lý năng lượng là gì?

Quản lý năng lượng là quản lý mức sử dụng điện với mục tiêu là dùng ít điện hơn và dùng năng lượng tái chế.

Quản lý năng lượng có thể gồm giảm lượng điện dùng trong giờ cao điểm, thường là các ngày trong tuần và chuyển sang dùng nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời để đáp ứng nhu cầu năng lượng của bạn.

quản lý năng lượng, tiết kiệm, năng lượng tái chế, mặt trời, gió

Quản lý năng lượng tốt giúp bạn giảm chi phí năng lượng mỗi tháng.

Tại sao quản lý năng lượng lại quan trọng?

Nếu bạn là người quản lý năng lượng tốt điều đó có thể giúp bạn tiết kiệm tiền, và còn có nhiều tác động tốt hơn đến môi trường. Khi cộng đồng có nhiều người cùng tham gia quản lý năng lượng, điều đó giúp cho trái đất của chúng ta có thể giảm ô nhiễm cacbon và đạt được mục tiêu giảm biến đổi khí hậu.

Tôi có thể quản lý năng lượng tốt hơn bằng cách nào?

Việc quan trọng đầu tiên khi quản lý năng lượng là bạn cần phải hiểu rõ lượng điện dùng của bạn. Cần theo dõi mức điện dùng hàng ngày, hàng tháng hay theo mùa để hiểu rõ hơn khi nào mình dùng nhiều điện. Thông tin này có thể giúp bạn biết những việc mình có thể làm để có thể quản lý năng lượng một cách tốt nhất như: nâng cấp thiết bị, chuyển sang dùng các thiết bị có hiệu suất cao, các thiết bị có dán nhãn năng lượng, chặn rò rỉ không khí, hay những việc làm khác…


  • 09/09/2016 10:08
  • Theo: energyupgradeca.org


Tin liên quan