Quảng Bình: Dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời phải được nghiệm thu trước ngày 30/4

Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - Nguyễn Xuân Quang tại buổi họp với Ban quản lý Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình (QBSC) nhằm đánh giá tình hình triển khai dự án.

Nhiều điểm lắp đặt pin năng lượng mặt trời nhằm cung cấp điện cho các bản thuộc những xã mà điện lưới quốc gia chưa đến được của tỉnh Quảng Bình đã được nghiệm thu và sử dụng - Ảnh: Minh Phương.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu QBSC cùng các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện khối lượng công việc, hoàn thành nghiệm thu dự án trước ngày 30/4/2018. Đồng thời, khẩn trương hoàn tất thủ tục, hồ sơ pháp lý để nghiệm thu, thanh quyết toán và khắc phục những tồn tại về vấn đề kỹ thuật nhằm bảo đảm tính ổn định, hiệu quả, lâu dài của hệ thống điện khi đưa vào sử dụng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình, Dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình có tổng công suất lắp đặt 763,25 kWp với mức đầu tư hơn 13,7 triệu USD từ nguồn vốn ODA của Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án nhằm cung cấp điện cho các bản thuộc những xã mà điện lưới quốc gia không đến được tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và Minh Hóa.

Dự án có 2 gói thầu chính: Gói thầu số 2 gồm dịch vụ tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán, hỗ trợ đấu thầu, hướng dẫn vận hành hệ thống. Gói thầu số 7 có 3 hợp phần do nhà thầu KT Corporation (Hàn Quốc) thực hiện.

Theo đó, với gói thầu số 7, đến nay nhà thầu đã hoàn thành lắp đặt 385 điểm cấp điện năng lượng mặt trời và bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống điện tại các xã: Thượng Trạch, Tân Trạch, Sơn Trạch (Bố Trạch); Trọng Hóa (Minh Hóa); Ngân Thủy (Lệ Thủy).

Ngoài ra, các điểm lắp đặt tại xã Trường Xuân, Trường Sơn (Quảng Ninh), Ngân Thủy (Lệ Thủy) đang tổ chức nghiệm thu kỹ thuật, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong tháng 3/2018. Hiện nay, nhà thầu cũng đang khẩn trương xây dựng 14 điểm bổ sung và hoàn thành công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 4/2018.

Tại buổi họp, đại diện QBSC, nhà thầu và lãnh đạo các sở đã trình bày một số khó khăn liên quan đến quá trình thực triển khai dự án. Đồng thời, kiến nghị các biện pháp để công tác quản lý, vận hành hệ thống điện bảo đảm thống nhất, hiệu quả; giải ngân, bố trí nguồn vốn theo quy trình.


  • 02/03/2018 08:48
  • Minh Phương