Quảng Trị hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành công văn số 2405/UBND-MT ngày 3/6/2020, về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị lực lượng vũ trang; các cơ quan truyền thông; các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa theo chủ đề và thông điệp của Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức cộng đồng.

Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc: Không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương. Sáng tạo, đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến.

Treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền về chủ đề và thông điệp hưởng ứng sự kiện; băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu được làm từ các vật liệu thân thiện môi trường.

Căn cứ tình hình thực tế để tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng.

Đầu tư kinh phí, đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo tồn đa dạng sinh học; xây dựng nội dung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trong quy hoạch tỉnh; quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên; phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái; bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn nguồn gen; kiểm soát nạn săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép, quản lý sinh vật ngoại lai; thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, trong đó tăng cường công tác phân loại rác nhằm giảm lượng rác vận chuyển, xử lý tại bãi chôn lấp tập trung; tập trung nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải.

Phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu…