TP HCM: Đưa chỉ tiêu tiết kiệm điện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Đây là một trong những nội dung vừa được Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm yêu cầu Sở, ngành, UBND các quận, huyện trực thuộc thực hiện.

Các hộ dân được khuyến khích sử dụng thiết bị điện có hiệu suất cao, được dán nhãn năng lượng - Ảnh: M.Nhiệm.

Việc triển khai nội dung trên cũng là một trong những giải pháp thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường tiết kiệm điện.

Theo đó, ngoài việc xây dựng, ban hành quy định về sử dụng điện, phổ biến tới toàn thể cán bộ nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện, các cơ quan công sở đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.

Đối với việc chiếu sáng công cộng, yêu cầu áp dụng khi thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; hoàn thành lắp đặt Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điều khiển tự động. Sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới.

Riêng đối với các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ, UBND thành phố khuyến khích sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng, thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện...

Trong giai đoạn 2011 - 2015, TP HCM đã tiết kiệm được 2,2 tỷ kWh điện, tương đương 3.300 tỷ đồng, chiếm gần 20% so với cả nước, qua đó đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của thành phố luôn ở mức cao trong những năm vừa qua.


  • 30/10/2017 09:00
  • Mai Nhiệm