TP. HCM trình đề án xây dựng đô thị thông minh

Đề án “Xây dựng TP. HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” vừa được UBND TP. HCM trình HĐND TP. HCM.

TP. HCM sẽ trở thành một đô thị thông minh trong tương lai - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo đó, UBND TP.HCM kiến nghị HĐND thành phố chấp thuận chủ trương xây dựng Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố, kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở và xây dựng Trung tâm an toàn thông tin của thành phố; đồng thời có ý kiến góp ý, định hướng đối với đề xuất xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Để trở thành một đô thị thông minh, TP.HCM cần đạt được 5 mục tiêu tổng quát gồm: Nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế thành phố theo hướng kinh tế tri thức; nâng cao chất lượng cuộc sống tốt hơn (môi trường, an sinh, văn hóa, an ninh, người dân là trung tâm, được phục vụ tốt hơn); quản lý đô thị thông minh hơn (sử dụng hiệu quả hạ tầng, tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu… với tính dự báo cao); người dân là trung tâm - tham gia quản lý, vận hành đô thị thông minh, giám sát chính quyền; tạo ra một cộng đồng công dân thông minh; cộng tác/hợp tác để thành công - có sự tham gia của tất cả các bên liên quan hướng tới hợp tác lâu dài, bền vững.

Đồng thời, UBND TP. HCM cũng kiến nghị HĐND thành phố chấp thuận chủ trương cho Ban Điều hành cập nhật Đề án căn cứ vào tình hình thực tiễn của thành phố và ý kiến góp ý của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo việc triển khai thực hiện Đề án được hiệu quả.

Việc xây dựng đô thị thông minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra trên toàn cầu là giải pháp mang tính cấp thiết giúp TP. HCM dự báo tốt và giải quyết những thách thức của quá trình đô thị hóa và hỗ trợ việc hiện thực các mục tiêu của 7 chương trình đột phá cùng các bức xúc khác của người dân. Bên cạnh đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng phục vụ người dân, tạo điều kiện cho người dân tham gia quản lý đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo xuất phát điểm thuận lợi cho việc triển khai các chương trình đột phá cho các giai đoạn tiếp theo.


  • 10/10/2017 10:00
  • Ngọc Tuấn