TP Hà Nội: 600 hộ gia đình tiêu biểu về sử dụng TKĐ, tiết kiệm năng lượng năm 2017

Ngày 17/11/2017, Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành quyết định số 945/QĐ-SCT công nhận “Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng tiêu biểu năm 2017” cho 600 hộ gia đình của Thành phố Hà Nội.

Theo đó, các hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng tiêu biểu Thành phố Hà Nội năm 2017 (theo danh sách đính kèm) sẽ được cấp giấy chứng nhận và trao sản phẩm truyền thông (ô tuyên truyền). Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng nghiệp vụ trực thuộc và các đơn vị có liên quan phối hợp với Công ty Điện lực trên địa bàn trao giấy chứng nhận và sản phẩm truyền thông cho các hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng tiêu biểu trên địa bàn năm 2017 theo Kế hoạch số 1635/KH-SCT ngày 11/4/2017 của Sở Công Thương.

Xem toàn văn quyết định số 945/QĐ-SCT, danh sách hộ gia đình sử dụng TKĐ, tiết kiệm năng lượng tiêu biểu TP Hà Nội năm 2017 trong file đính kèm.

 

QD945SCT.pdf