Tài liệu hướng dẫn xây dựng mô hình hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 – 2015, Bộ Công Thương ban hành tài liệu hướng dẫn xây dựng mô hình hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tài liệu hướng dẫn xây dựng mô hình hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được ban hành tại các khu vực (nông thôn, đô thị) làm cơ sở cho công tác vận động, tuyên truyền; đưa ra các mục tiêu về tỷ lệ hộ gia đình sử dụng mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hộ gia đình sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng (dàn đun nước sử dụng năng lượng mặt trời, đèn compact,...) để có cơ sở chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện.

Các hộ gia đình sau khi áp dụng mô hình hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ nhận biết được mức tiêu thụ năng lượng hiện tại của gia đình mình, qua đó có ý thức sử dụng thiết bị tiết kiệm và có hiệu quả, hướng tới sử dụng năng lượng bền vững.

Tiêu chí về mô hình hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định cho các hộ thực hiện lần đầu và các lần tiếp theo với mong muốn có được sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng.

Huong-dan-xay-dung-mo-hinh-ho-gia-dinh-tiet-kiem-nang-luong.pdf


  • 07/12/2012 11:07
  • PV
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét