Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 Về việc tăng cường tiết kiệm điện, cung cấp điện và vận hành hệ thống điện trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cung cấp điện theo sản lượng điện và công suất do Tổng công ty Điện lực miền Trung phân bổ cho tỉnh, Kế hoạch cắt giảm điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện.

Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực hiện việc thỏa thuận với Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa trong việc tự thực hiện tiết giảm 15% đến 20% sản lượng điện sử dụng năm 2011 so với cùng kỳ các tháng năm 2010 và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch cắt giảm điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện được UBND tỉnh phê duyệt. Cắt 100% hệ thống chiếu sáng phục vụ quảng cáo, bảng hiệu trong thời gian hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện.

Các đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng trong thời gian hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện, thực hiện chế độ chiếu sáng như sau: Cắt tất cả đèn chiếu sáng các hẻm, đường nông thôn, chỉ để lại đèn chiếu sáng ở các ngã ba, ngã tư; Cắt 50% số lượng bóng đèn chiếu sáng tại các tuyến đường chính thuộc trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ; Cắt đến 2/3 số lượng bóng đèn chiều sáng tại các tuyến đường còn lại.

Các đơn vị và cá nhân quản lý hoạt động thể thao cắt 100% sản lượng điện nhận từ lưới điện quốc gia đối với các hoạt động thể thao sử dụng bóng đèn cao áp thắp sáng trong thời gian hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện (trừ trường hợp tổ chức giải thi đấu thể thao).

 

CT7UB.DOC


  • 11/03/2011 03:02
  • PV
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét