Than sạch là nhiên liệu không nên bỏ qua

Giám đốc Viện lưu trữ và thu hồi carbon toàn cầu phụ trách châu Á-TBD, Alex Zapantis nói rằng việc sử dụng công nghệ “than sạch” góp phần giảm bớt khí thải có carbon.

Theo ông Alex Zapantis, công nghệ “than sạch” sẽ rẻ hơn so với các nguồn năng lượng tái tạo mà vẫn góp phần giảm bớt lượng khí thải có carbon. Tuyên bố này được đưa ra trong lúc Chính phủ Liên bang Australia đang cân nhắc làm thế nào để thay đổi các quy tắc của Tập đoàn Tài chính Năng lượng sạch (CEFC) hiện không cho phép đầu tư vào than sạch. 

Theo ông Zapantis, trong nhiều trường hợp, chi phí sử dụng “than sạch” sẽ thấp hơn so với chi phí sử dụng các công nghệ năng lượng tái tạo như gió và năng lượng Mặt trời. Việc mua đủ các bộ pin để trữ năng lượng tái tạo cung cấp đủ điện cho người dân sẽ có chi phí cao hơn nhiều so với quá trình tách carbon từ khí thải của các nhà máy nhiệt điện và lưu giữ nó dưới lòng đất. 

Về chính sách, ông Zapantis cho rằng ngành công nghệ “than sạch” và năng lượng tái tạo đều cần một số loại chính sách như nhau để hỗ trợ khu vực tư nhân xây dựng đầu tư và kinh doanh. 

Giáo sư Chris Greig, thuộc Đại học Queensland, cũng đồng ý quan điểm của ông Zapantis và cho rằng công nghệ “than sạch” có thể góp phần giảm lượng khí thải carbon và không nên bỏ qua.


  • 21/02/2017 04:49
  • Theo bnews.vn