Thành phố Los Angeles hỗ trợ TP.HCM phát triển năng lượng tái tạo và cải thiện môi trường

Là cam kết của Thị trưởng thành phố Los Angeles - Eric Garcetti tại lễ ký biên bản ghi nhớ thành lập Liên minh kinh tế bền vững giữa 2 thành phố do Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam), Hội đồng doanh nghiệp thành phố Los Angeles (LABC) và Phòng thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 30/7 tại TP.HCM.

Đại diện các bên tham gia ký kết biên bản ghi nhớ - Ảnh: VCCI cung cấp.

Theo ông Garcetti, thành phố Los Angeles luôn sẵn sàng giúp đỡ TP.HCM trong việc cải thiện ô nhiễm không khí và phát triển năng lượng tái tạo. Ngược lại, TP.HCM có thể hỗ trợ thành phố Los Angeles trong vấn đề tắc nghẽn giao thông và chống chọi mức nhiệt độ cao.

Theo biên bản ghi nhớ thành lập Liên minh kinh tế bền vững, thành phố Los Angeles và TP.HCM cam kết xác định quan hệ đối tác kinh doanh thông qua việc chia sẻ thông tin về các dự án, hỗ trợ tăng cường tiếp cận thị trường, đưa ra nền tảng kết nối giữa những cá nhân có ảnh hưởng và lãnh đạo doanh nghiệp hai bên.

Hai bên đồng thời khẳng định sẽ chia sẻ hiểu biết trong việc thiết kế đô thị thông minh, phát triển năng lượng tái tạo và xây dựng cộng đồng lành mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, song song với bảo vệ môi trường.

Liên minh kinh tế bền vững giữa hai thành phố tập trung nhiều trong lĩnh vực hợp tác phát triển năng lượng tái tạo. Các bên tham gia ký kết biên bản ghi nhớ đều nhận thấy tầm quan trọng của việc đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày một tăng do bùng nổ dân số, đồng thời với việc giải quyết thách thức về biến đổi khí hậu.


  • 31/07/2018 01:47
  • Minh Phương