Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, trong đó yêu cầu cả nước phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ/năm.

Các cơ quan, công sở, doanh nghiệp... được khuyến khích lắp đặt, tích hợp và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống năng lượng nội bộ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể - xã hội thực hiện tốt việc tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, bảo đảm hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, phải bảo đảm tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025 cho các hoạt động trên. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm/năm.

Khuyến khích các cơ quan, công sở, doanh nghiệp... lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao...

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện vận hành tối ưu các nhà máy điện và lưới điện truyền tải, phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền liên tục, rộng rãi để nhân dân biết và thực hiện tiết kiệm điện; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khí tượng - Thủy văn quốc gia nhằm cập nhật dự báo về thời tiết và nguồn nước, chủ động thực hiện các phương án vận hành hiệu quả, sử dụng tiết kiệm nguồn nước để phát điện. Đặc biệt, EVN có trách nhiệm huy động một cách hợp lý công suất và điện năng các nhà máy thủy điện, các nguồn điện mua của các nhà máy điện độc lập và các nguồn điện dự phòng của khách hàng,…

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao xây dựng và đưa các chỉ tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn; tổ chức khen thưởng và đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền để khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác tiết kiệm điện.

Chithi20TTgCP2020.pdf