Thủ tướng ban hành “Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030”

Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 84/QĐ-TTg, ngày 19/01/2018.

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là nhằm thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển kinh tế khu vực đô thị nhanh, hiệu quả, bền vững, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; nâng cao năng lực chống chịu ứng phó biến đổi khí hậu của hệ thống các đô thị, đóng góp cho cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được huy động từ các nguồn: Vốn tài trợ quốc tế và trong nước, vay vốn ODA, vốn doanh nghiệp, vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định 84/QĐ-TTg xem file đính kèm.

quyet-dinh-84-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu.pdf


  • 01/02/2018 10:04
  • Ngọc Tuấn