Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam

Hội thảo phát triển các dự án tiết kiệm năng lượng trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” được Bộ Công Thương tổ chức ngày 1/10 tại TP.HCM.

Nhiều chuyên gia năng lượng và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp tham dự hội thảo - Ảnh: Mai Nhiệm.

Hội thảo nhằm phổ biến các hoạt động, kết quả triển khai của Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” tới cộng đồng các doanh nghiệp công nghiệp và toàn xã hội.

Ông So Jaehwan - Cơ quan năng lượng Hàn Quốc cho rằng, Việt Nam cần ứng dụng mô hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO), nhằm cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện cho khách hàng như thực hiện và thiết kế các dự án tiết kiệm năng lượng, qua đó bảo đảm mức tiết kiệm năng lượng, phát điện và cung cấp năng lượng, quản lý rủi ro… giúp khách hàng nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Tại hội thảo các đại biểu đã trình bày và tập trung thảo luận vào các nội dung: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai dịch vụ tiết kiệm năng lượng của ESCO trong ngành công nghiệp; giới thiệu về mô hình ESCO tại Hàn Quốc; giới thiệu các nguồn tài chính có thể tiếp cận để đầu tư dự án tiết kiệm năng lượng.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng cho rằng, các doanh nghiệp hiện nay rất cần được hỗ trợ nguồn vốn để thực hiện kế hoạch tiết kiện năng lượng và phát triển xanh. Từ đó sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp cho sự phát triển bền vững của cả cộng đồng. Do đó, việc thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam, sẽ góp phần cùng Chính phủ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA). Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc và Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp triển khai thực hiện. Dự án gồm 3 hợp phần chính: Xây dựng năng lực phát triển dự án đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng (TK&HQNL) trong công nghiệp; Xác định các dự án đầu tư TK&HQNL trong công nghiệp; Hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư TK&HQNL trong công nghiệp.