Tiết kiệm điện nhờ sắp xếp công việc hợp lý

Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen tại Trà Cú (Trà Vinh) đã đề ra những nguyên tắc cơ bản trong quá trình hoạt động, nhằm đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện.

Ông Nguyễn Văn Phát Em, phụ trách điều hành tại cơ sở cho biết: Để giảm chi phí tiền điện, cơ sở đã áp dụng 03 nguyên tắc:

1. Các thiết bị hoạt động xong, không để chế độ chờ, mà phải tắt tất cả các cầu dao có liên quan. Như vậy, sẽ vừa tiết kiệm điện, vừa đảm bảo không rủi ro do cháy, nổ.

2. Sắp xếp vận hành các thiết bị sao cho phù hợp. Nghĩa là, công đoạn nào trước, sau... phải đảm bảo nhanh nhất, hạn chế việc các thiết bị hoạt động không hết công suất làm tiêu tốn điện năng...

3. Thương lượng với khách hàng về giờ giao hàng. Mục đích là khi có được nhiều đơn đặt hàng của khách hàng, thì mới vận hành các thiết bị hoạt động. Phương pháp này giúp hạn chế các thiết bị hoạt động nhiều lần (mỗi đơn đặt hàng chạy 01 lần), sẽ tiêu tốn điện năng nhiều hơn.

Nhờ đó, trung bình mỗi tháng cơ sở tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng tiền điện.

 


  • 31/08/2017 03:31
  • Trường Hiếu - Báo Trà Vinh