Tiết kiệm điện tại Công ty Điện lực Quảng Nam

Năm 2013, để đạt được mục tiêu tiết kiệm 1,65% sản lượng điện thương phẩm, bên cạnh các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện trong cộng đồng, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) còn phát động phong trào thi đua tiết kiệm điện tới tất cả các phòng, ban và điện lực trực thuộc.

PC Quảng Nam phát động thi đua tiết kiệm điện tới tất cả các phòng, ban và điện lực trực thuộc - Ảnh: PT

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó giám đốc PC Quảng Nam cho biết, Công ty đã đưa ra những quy định cụ thể về tiết kiệm điện và phổ biến tới tất các các phòng, ban chức năng và điện lực trực thuộc. Trên cơ sở mục đích sử dụng của từng phòng, đơn vị, Công ty còn giao sản lượng tiết kiệm cụ thể.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên phổ biến, nâng cao nhận thức cho CB-CNV về tiết kiệm điện. Cuối mỗi tháng và mỗi quý, Công ty sẽ tổ chức kiểm tra chéo và chấm điểm, từ đó biểu dương đơn vị thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện.

Những mô hình tiết kiệm điện tiêu biểu sẽ được Công ty Điện lực Quảng Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam phổ biến và nhân rộng trong khối cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Quảng Nam còn thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về tiết kiệm điện trong phân phối điện; phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện; căn cứ phương án sử dụng điện của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, tổ chức, thống kê, theo dõi tình hình sử dụng điện, thông báo cho các đơn vị và các cơ quan, ban, ngành tỉnh để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị không thực hiện tiết kiệm điện.

Ông Nguyễn Minh Tuấn khẳng định: “Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả góp phần quan trọng trong việc cân đối cung – cầu điện năng, đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu của nhân dân. Trong năm 2013, việc cung cứng điện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các tháng mùa khô, vì vậy tiết kiệm điện càng phải được đẩy mạnh hơn nữa”.


  • 11/04/2013 03:19
  • Trang Phan
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét