Tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt cho người dân ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước

Ngày 2/3/2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

1. Cơ quan quản lý: Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)

2. Mục tiêu chương trình

- Mục tiêu tổng quát: Tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, khan hiếm nước để cung cấp nước sinh hoạt, tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Mục tiêu cụ thể:

+  Tìm kiếm các nguồn nước dưới đất có trữ lượng, chất lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu cung cấp nước phục vụ sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

+  Xây dựng một số mô hình công trình cấp nước đặc trưng phù hợp với điều kiện ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt bền vững, an toàn cho người dân

3. Phạm vi chương trình: Thực hiện tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm:

- Khu vực Bắc bộ (16 tỉnh): Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Ninh Bình, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

- Khu vực Bắc Trung bộ (4 tỉnh): Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

- Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên (12 tỉnh, thành phố): Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

- Khu vực Nam bộ (12 tỉnh): An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Phước.

4. Các dự án thành phần

- Dự án 1: Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng cao, vùng khan hiếm nước.

+ Mục tiêu: Lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất; đánh giá số lượng và chất lượng nguồn nước dưới đất có trữ lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu cung cấp nước sạch.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và các địa phương.

- Dự án 2: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý và cấp nước sạch thích ứng với điều kiện vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

+ Mục tiêu: Xác định giải pháp công nghệ, mô hình xử lý và cấp nước sạch phù hợp, có tính khả thi để áp dụng tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT.

- Dự án 3: Xây dựng thí điểm hệ thống cấp nước tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước đặc trưng.

+ Mục tiêu: Xây dựng thí điểm hệ thống cấp nước phù hợp với đặc điểm nguồn nước, tập quán sử dụng nước trên cơ sở điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT, Ủy ban Dân tộc, các địa phương và cơ quan liên quan.

5. Thời than thực hiện: Từ năm 2015 - 2020

6. Kinh phí thực hiện: Căn cứ nhiệm vụ của từng dự án cụ thể và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, các cơ quan chủ trì dự án lập, phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí thực hiện hàng năm, gửi Bộ TN&MT tổng hợp, thống nhất với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ để bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ TN&MT, các bộ và các địa phương thực hiện dự án.


  • 03/03/2015 04:49
  • Nghi Viên