Tọa đàm: Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trong ngành CN chế tạo sử dụng NLTT

Ngành 13/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đổi mới cơ chế khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh trong ngành công nghiệp chế tạo sử dụng năng lượng tái tạo".

Tỷ lệ các doanh nghiệp nhỏ và vừa và kinh doanh trong ngành công nghiệp (lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng nhất) chiếm khoảng 16,5% - 17%. Một số doanh nghiệp đã triển khai kiểm toán năng lượng, báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng đã tích cực triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng theo yêu cầu cũng như vì mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức tiêu thụ năng lượng vẫn cao, phần lớn các doanh nghiệp chưa tự phát triển được các nguồn năng lượng, đặc biệt là các nguồn năng lượng tái tạo.

Tại tọa đàm, các đại biểu đến từ CIEM, Viện Khoa học năng lượng, một số vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bàn thảo đưa ra một số khuyến nghị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh trong ngành công nghiệp chế tạo sử dụng năng lượng tái tạo như: Tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng bền vững, sử dụng hiệu quả, phát triển nguồn năng lượng tái tạo; phát triển các nguồn lực hỗ trợ phát triển bền vững của các doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo...