Trà Vinh: 134 công trình điện mặt trời áp mái đã được lắp đặt

Theo Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh), tính đến cuối tháng 7/2019, 134 công trình điện mặt trời áp mái (ĐMTAM) đã được lắp đặt trên địa bàn tỉnh, với tổng công suất 1.712,98 kWp (đạt 57,1% chỉ tiêu được giao).

Hệ thống điện mặt trời lắp đặt tại Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh. Ảnh: PC Trà Vinh.

Trong đó, 116 công trình đã phát điện lên lưới với sản lượng hơn 124.000 kWh.

Theo thống kê, TP Trà Vinh là địa bàn có số lượng khách hàng lắp đặt đông nhất (89 khách hàng), với tổng công suất lắp đặt 706 kWp, tiếp sau đó là các huyện, thị xã: Cầu Ngang (421,55 kWp), Duyên Hải (259,72 kWp), Châu Thành (104,82 kWp)...

Tính đến hết tháng 7/2019, 8/10 đơn vị thuộc PC Trà Vinh đã lắp đặt và vận hành hệ thống ĐMTAM với tổng công suất 217,8 kWp (sản lượng điện phát lên lưới gần 40.000 kWh), trong đó hệ thống điện mặt trời tại trụ sở PC Trà Vinh có công suất lớn nhất (94,6 kWp). 

Trong thời gian qua, PC Trà Vinh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình lắp đặt hệ thống ĐMTAM, như: Đẩy mạnh việc tuyên truyền tại các phòng giao dịch khách hàng, thông tin đến từng hộ gia đình về chính sách khuyến khích, lợi ích và hiệu quả việc lắp đặt ĐMTAM, cử cán bộ hỗ trợ tư vấn khi khách hàng có yêu cầu…, nhờ đó mà số lượng khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tăng nhanh.

Hiện, PC Trà Vinh đang phấn đấu hoàn thành lắp đặt và vận hành hệ thống ĐMTAM tại 2 đơn vị Điện lực Cầu Ngang và Điện lực Châu Thành trong quý III, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu lắp đặt 3.000 kWp ĐMTAM cho khách hàng trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch EVNSPC giao năm 2019.


  • 08/08/2019 02:51
  • Huy P.