Trên 2.403 MWp

Là tổng công suất lắp đặt của 48 nhà máy điện mặt trời đã đóng điện và đi vào vận hành tại các tỉnh miền Nam, theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC). Đây là số liệu tính đến cuối tháng 5/2020.

Hệ thống điện mặt trời tại Nhà máy điện An Hội (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Phạm Tân.

Theo EVNSPC, sản lượng điện nhận từ các nhà máy điện mặt trời trên trong tháng 5/2020 là 271,07 triệu kWh, chiếm 4,12% so với sản lượng điện nhận của Tổng công ty. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện nhận từ các nhà máy điện mặt trời là 1.370,70 triệu kWh, chiếm 4,32% tổng lũy kế điện nhận của Tổng công ty.

Việc các nhà máy điện mặt trời đóng điện, đi vào vận hành đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương khu vực Nam Bộ nói riêng, cả nước nói chung.

 


  • 17/06/2020 02:50
  • Phạm Tân