Trên 4,7 triệu USD cho Dự án tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu

Ngày 24/3/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ký quyết định số 414/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (CBICS) do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ".

Ảnh minh họa

Theo đó, Dự án sẽ được thực hiện trong vòng 48 tháng, với tổng kinh phí 4.747.000 USD; trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 4.600.000 USD, vốn đối ứng 3 tỷ đồng (trong đó Bộ TN&MT đóng góp 1,2 tỷ đồng, Bộ NN&PTNT đóng góp 1,8 tỷ đồng).

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ tăng cường nhận thức, năng lực thể chế và khoa học kỹ thuật nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu cho một số bộ, ngành, địa phương và góp phần thực hiện Nghị quyết số 24/NQ/TW ngày 3/6/3013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, nâng cao năng lực của Văn phòng Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu và Văn phòng điều khối về biến đổi khí hậu tại Bộ NN&PTNT; Hỗ trợ các hoạt động của Hội đồng tư vấn quốc gia về biến đổi khí hậu; Xây dựng các chương trình đào tạo, truyền thông về biến đổi khí hậu cho các nhóm đối tượng từ Trung ương đến địa phương…

Dự án sẽ thực hiện thí điểm ở hai tỉnh Quảng Ngãi và Lai Châu. Hai địa phương này sẽ được hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch và chương trình hành động liên quan đến biến đổi khí hậu và lồng ghép biến đổi khí hậu vào chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TN&MT là đơn vị chủ quản dự án, Bộ NN&PTNT là đơn vị đồng thực hiện.

Chi tiết trong file đính kèm.

414.signed (1).pdf


  • 26/03/2014 10:10
  • Hồng Hoa