Trồng thanh long theo giàn tiết kiệm điện

Hiện nay, mô hình trồng thanh long theo giàn đã được Viện Cây ăn quả miền Nam hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật ở một số địa phương trong tỉnh Trà Vinh. Mô hình này vừa tăng năng suất, sản lượng, vừa tiết kiệm điện khi xông đèn kích thích ra hoa, nhất là khi trái vụ, so với mô hình trồng bụi trước đây.

Ông Nguyễn Thiên Bông kiểm tra hoa thanh long.

Ông Nguyễn Thiên Bông, ngụ tại ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh có 0,4 ha thanh long trồng theo giàn cho biết: Trước đây, mỗi công đất (1.000 m2) trồng trụ bê tông chỉ được khoảng 440 hom. Nay áp dụng phương pháp trồng giàn, có thể trồng đến 1.170 hom. Hơn nữa, ưu điểm của mô hình trồng giàn là tiết kiệm điện hơn so với trồng bụi. 

Nói về kỹ thuật chăm sóc, theo ông Nguyễn Thiên Bông, để mang lại hiệu quả, khi trồng thanh long theo giàn cần chú ý đến yếu tố ánh nắng, hưởng nắng càng nhiều thì thanh long cho năng suất càng cao. Thực tế, với cùng diện tích trồng, số bóng đèn compact sử dụng cho mô hình trồng bụi nhiều hơn từ 20-30 bóng/1.000mso với mô hình trồng giàn, do đó, chi phí tiền điện cũng cao hơn, tối thiểu là 10%.

Ông Nguyễn Thiên Bông cho biết thêm: Khi trồng thành giàn, xông đèn ánh sáng chiếu thẳng, vuông gốc với phần lớn các nhánh, sẽ giảm số bóng đèn cần xông so với trồng bụi, nhưng vẫn kích thích ra hoa hiệu quả.

 


  • 22/08/2019 01:50
  • Trường Hiếu