Từ 1/1, ô tô con từ trên 7 chỗ đến 9 chỗ chính thức phải dán nhãn năng lượng

Việc dán nhãn năng lượng với ô tô loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ theo Thông tư 40/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Theo Thông tư 40/2017/TT-BGTVT, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, kinh doanh xe, kiểm tra, thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu và chứng nhận dán nhãn năng lượng xe phải áp dụng dán nhãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường với xe ô tô con loại trên 7 chỗ cho đến 9 chỗ, được sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời hoàn toàn mới hoặc nhập khẩu chưa qua sử dụng.

Thông tư này không bắt buộc áp dụng đối với: Xe được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu sử dụng trực tiếp vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; xe tạm nhập tái xuất; xe quá cảnh, chuyển khẩu; xe của ngoại giao, lãnh sự; xe nhập khẩu đơn chiếc và không vì mục đích kinh doanh xe; xe nhập khẩu theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ; xe sử dụng nhiên liệu không phải là xăng, điêzen, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí tự nhiên (NG).

Nhãn năng lượng của xe là nhãn cung cấp các thông tin liên quan đến loại nhiên liệu sử dụng, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn xe tiết kiệm nhiên liệu.

Mức tiêu thụ năng lượng của xe là lượng nhiên liệu tiêu hao của xe trên một quãng đường, ứng với điều kiện, chu trình thử nghiệm xác định. Đơn vị đo mức tiêu thụ nhiên liệu là lít (l)/100 ki lô mét (km) (đối với nhiên liệu là xăng, LPG và điêzen) hoặc mét khối (m3)/100 ki lô mét (km) (đối với nhiên liệu là NG).


  • 02/01/2018 09:10
  • Ngọc Tuấn