Từ 25/4, dán nhãn năng lượng với mô tô, xe gắn máy

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong Quyết định 04/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng về Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Từ 25/4/2017, xe mô tô, xe gắn máy phải dán nhãn năng lượng - Ảnh: Nguồn Internet.

Theo Quyết định, nhóm phương tiện giao thông vận tải phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu gồm: Môtô, xe gắn máy; ôtô con loại 9 chỗ trở xuống.

Quyết định cũng đưa ra thời gian thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với môtô, xe gắn máy đến hết 31/12/2019. Ôtô con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ đến hết ngày 31/12/2017. Môtô, xe máy từ ngày 1/1/2020 sẽ bắt buộc dán nhãn năng lượng ôtô con loại 7 chỗ trở xuống; ôtô con trên 7 chỗ đến 9 chỗ sẽ bắt buộc dán từ ngày 1/1/2018.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2017 và thay thế Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Dán nhãn năng lượng là yêu cầu bắt buộc nhà sản xuất, đại lý cửa hàng dán nhãn thông báo xe sử dụng nhiên liệu gì và mức tiêu hao nhiên liệu‎. Thông qua đây, người mua sẽ có cơ sở để lựa chọn xe theo nhu cầu của mình.