Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2019: Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam

Sự kiện năm nay được đồng tổ chức bởi Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA), Liên minh Hành động vì khí hậu Việt Nam (VCCA) và Nhóm công tác về biến đổi khí hậu (CCWG), từ ngày 17-19/9 tại Hà Nội, nhằm tạo diễn đàn kết nối các bên liên quan thảo luận ý tưởng và giải pháp mới cho vấn đề chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

Nhiều giải pháp mới cho chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam sẽ được thảo luận tại Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2019 - Ảnh: Green ID.

Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam năm 2019 sẽ tập trung vào chủ đề Chuyển dịch năng lượng – xu hướng phát triển tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Hiện nay, năng lượng tái tạo đang trở thành nguồn cung cấp điện tối ưu và "mũi nhọn" của chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Tính đến tháng 4/2019, năng lượng tái tạo chiếm 1/3 công suất điện toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, năng lượng tái tạo đã cung cấp 5% tổng nguồn điện quốc gia. Con số này được dự đoán sẽ tăng lên 7% vào năm 2020 và 10% vào năm 2030 theo Quy hoạch điện VII.

Việt Nam được đánh giá có tiềm năng lớn trong phát triển năng lượng tái tạo và việc tận dụng tối đa tiềm năng đó mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội, giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện sức khỏe của người dân.

Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam còn nhiều thách thức. Trong bối cảnh này, Tuần lễ Năng lượng tái tạo 2019 sẽ tập trung vào việc kết nối các bên liên quan nhằm trao đổi kinh nghiệm và thảo luận về cách thức thúc đẩy chuyển dịch năng lượng để kiến tạo một tương lai năng lượng sạch tại Việt Nam một cách hiệu quả và bền vững.

Tuần lễ năm nay sẽ có 3 hội thảo: Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam; Huy động đồng lợi ích của các giải pháp giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu từ năng lượng tái tạo; Tài chính xanh cho năng lượng tái tạo trong ngành Công nghiệp tại Việt Nam.

VSEA đã khởi xướng Tuần lễ Năng lượng tái tạo đầu tiên vào năm 2016. Sau 3 năm tổ chức, sự kiện đã trở thành diễn đàn thường niên để các bên liên quan thảo luận về các ý tưởng và giải pháp mới cho chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.


  • 10/09/2019 08:44
  • Ngọc Tuấn