Úc: Khai thác năng lượng mặt trời từ mái nhà

Tới đây, phần mái của các tòa nhà ở khu vực trung tâm thành phố Melbourne (Úc) có thể được sử dụng để khai thác nguồn năng lượng mặt trời. Theo nghiên cứu mới đây, nguồn năng lượng này sẽ giúp tiết kiệm đến 100 triệu đô la tiền điện mỗi năm.

Nghiên cứu được Viện Nghiên cứu điện mặt trời Úc công bố mới đây có dạng một tấm bản đồ, với nhiều dữ liệu được tính toán dựa trên nguồn năng lượng mặt trời mà các mái nhà ở khu vực trung tâm thành phố Melbourne có thể thu nhận.

Bằng cách sử dụng dữ liệu về chiều cao và góc độ của các tòa nhà cùng với các cấu trúc lân cận và hướng di chuyển của mặt trời, thuật toán của nghiên cứu này đã ước tính lượng năng lượng từ mặt trời mà mỗi tòa nhà ở khu vực trung tâm thành phố có thể hấp thụ.

Nghiên cứu cũng cho thấy, các doanh nghiệp có thể tiết kiệm hơn 100 triệu đô la tiền điện bằng cách sử dụng những mái nhà có sẵn.

Chủ tịch Viện Nghiên cứu điện mặt trời Úc - Renate Egan cho biết: “Khai thác năng lượng mặt trời là một việc rất dễ làm. Đó là nguồn năng lượng ít tốn chi phí nhất nhưng lại có thể giúp các doanh nghiệp tiết kiệm hàng ngàn đô la. Tuy nhiên những người sống trong những tòa nhà ở khu vực trung tâm thành phố – cũng là những người phải trả tiền điện – thường không phải là chủ của những tòa nhà này. Đây là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy chúng tôi tạo ra tấm bản đồ này, để từ đó mọi người có thể nhận thấy những lợi ích kinh tế thông qua việc sử dụng mái nhà”.

Tính đến nay, Viện Nghiên cứu điện mặt trời Úc đã tạo ra những tấm bản đồ năng lượng tại Adelaide, Brisbane, Canberra và Sydney và sẽ sớm tạo ra một tấm bản đồ tương tự tại Perth.


  • 09/04/2018 06:43
  • Nguồn: http://nangluongsachvietnam.vn