Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ra chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện

Nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của nhân dân, tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả theo Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT- BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 17/02/2011 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân cung ứng và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc tiết kiệm trong sử dụng điện.

Theo đó, các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong thời gian cao điểm của hệ thống điện, từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày; khuyến khích sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm điện như bóng compact hoặc đèn huỳnh quang T8, T5, chấn lưu hiệu suất cao, thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất cần xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ công suất đã ký kết trong hợp đồng mua - bán điện. Bố trí kế hoạch sản suất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi cần thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, cải tạo lưới điện nhằm giảm tổn thất điện năng, giữ nghiêm kỷ luật vận hành không để xảy ra sự cố chủ quan...

CT6UB.DOC


  • 11/04/2011 02:19
  • PV
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét