Việt Nam coi trọng tăng trưởng xanh

Sáng 23/1, tiếp Tổng Giám đốc Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu Frank Rijsberman, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, tăng trưởng xanh vừa là nhu cầu, nhưng cũng là trách nhiệm của các quốc gia trong quá trình phát triển.

Phó Thủ tướng cho biết, trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, yêu cầu phát triển xanh, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, bảo vệ môi trường đã được Việt Nam đặt ra một cách nghiêm túc và Việt Nam không chờ đợi đến khi trở nên giàu có mới quan tâm đến điều này. 

Theo Phó Thủ tướng, tăng trưởng xanh đòi hỏi nguồn lực rất lớn mà tự các quốc gia đang phát triển sẽ không đáp ứng được, trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, cũng như hỗ trợ Việt Nam đào tạo phát triển nguồn nhân lực, lồng ghép tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy thực hiện các sáng kiến xanh trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.