Việt Nam tổ chức Tuần lễ Nước Quốc tế 2018

Tuần lễ Nước Quốc tế Việt Nam - VACI 2018 diễn ra tại Hà Nội ngày 4 - 8/3, với sự tham gia của 20 quốc gia. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày nước Thế giới và Tuần lễ nước Châu Á, thu hút đông đảo các tổ chức, chuyên gia quốc tế gặp gỡ, chia sẻ cơ hội hợp tác, giới thiệu công nghệ, giải pháp mới trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Trong Tuần lễ này gồm nhiều hoạt động như: Phiên toàn thể “Nước và mục tiêu phát triển bền vững”; 23 hội thảo với gần 500 bài báo khoa học, tham luận tập trung vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quan trắc và dự báo tài nguyên nước; triển lãm ảnh và sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước,...

VACI - Vietnam Water Cooperation Initiative là sáng kiến hợp tác quốc tế ở Việt Nam nhằm tạo ra diễn đàn để các bên liên quan gặp gỡ, chia sẻ cơ hội hợp tác và giới thiệu công nghệ, giải pháp mới về lĩnh vực tài nguyên nước.

Từ năm 1980 đến nay, tổng lượng nước khai thác trên thế giới tăng trên 1% mỗi năm, tạo thêm sức ép ngày càng lớn về nước ở rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Hiện tại, trên thế giới, khoảng 780 triệu người chưa có điều kiện tiếp cận với nguồn nước sạch an toàn, trong khi đó, cả nguồn nước mặt và nước dưới đất đang ngày càng bị suy thoái, ô nhiễm. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, thế giới sẽ cần thêm 30% nước sạch so với nhu cầu hiện tại vào năm 2030 và có thể lên đến 44% vào năm 2050. 


  • 06/03/2018 10:17
  • Ngọc Tuấn