Vĩnh Long: Tiết kiệm được gần 40 tỷ đồng tiền điện năm 2017

Năm 2017, toàn tỉnh Vĩnh Long tiết kiệm được 24 triệu 700 kWh điện, tương đương gần 40 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Vĩnh Long đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình tiết kiệm điện thiết thực nhằm lan tỏa ý thức tiết kiệm điện trong nhân dân.

Năm 2017, toàn tỉnh Vĩnh Long có 48 ấp/khóm với 4.500 hộ gia đình đăng ký tham gia chương trình "Ấp/Khóm văn hóa tiết kiệm điện"; mỗi hộ đăng ký tiết kiệm 10-15% lượng điện tiêu thụ mỗi tháng. 

Hiện nay, hầu hết người dân đều sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện trong chiếu sáng, dần hình thành thói quen lựa chọn những thiết bị tiêu hao ít điện năng khi mua đồ điện gia dụng.

Công ty Điện lực Vĩnh Long đã khen thưởng 46 ấp/khóm và 235 hộ gia đình đạt hiệu quả tiết kiệm điện cao nhất.


  • 27/12/2017 02:27
  • Nguồn: VTV